آشنایی با اداره رفاه اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی

مديريت خدمات رفاهي از مباحث بنيادي مديريت منابع انساني سازمان هاي امروزي بوده و مي باشد و نقش پررنگ و تأثيرگذاري در شكل گيري انگيزه ها، پتانسيل و بهبود عملكرد يك سازمان را ايفا مي كند. افزايش تسهيلات رفاهي از جمله ايجاد زمينه هاي گردشگري،تفريحي،ورزشي و رفاهي همواره باعث بالا رفتن انگيزش و بهره وري كاري خواهد بود.
دامنه تسهيلات رفاهي و خدماتي ارتباط تنگاتنگي با نوع نگرش سيستم مديريتي دانشگاه دارد كه دانشگاه صنعتي اميركبير داراي امكانات رفاهي نسبتاً ‌مناسبي مي باشد و مديريت آن از سالهاي گذشته تاكنون تلاش نموده تا با توسعه فعاليتها، امكانات و يا تسهيلات رفاهي خستگي امورجاري پرسنل را برطرف نمايد.

شرح وظايف اداره رفاه اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی

- برنامه ريزي و نظارت و گردشگري كاركنان از قبيل زائرسراي مشهد، مجتمع آموزشی و پژوهشی ديناچال(شمال) و نگهداري و توسعه امكانات مجموعه هاي تابعه.
- برنامه ريزي و تلاش به منظور توسعه تسهيلات رفاهي اساتید و كاركنان با هماهنگي مراجع زيربط و انعقاد تفاهم نامه با مجموعه هاي فرهنگي،ورزشي،تفريحي و ارائه تخفيف جهت استفاده همكاران مانند كارت استخر پاركها و...
- برنامه ريزي و نظارت بر انجام امور مربوط به تسهيلات بانكي همانند وام هاي خريدخودرو،خريد لوازم منزل و قرض الحسنه و...كه تاكنون بصورت مستمر و بدون هيچگونه محدوديتي پرداخت گرديده است.
- برنامه ريزي و برگزاري و ارزيابي سفرهاي زيارتي،سياحتي مانند عتبات عاليات و...تورهاي يكروزه و چندروزه با برنامه منظم هر ماهه مثل قم و جمكران.
- تكريم و بزرگداشت مراسم هاي ميلاد حضرت علي(ع) روزمرد و ميلاد حضرت زهرا (س) روز زن و تجليل از دانش آموزان نمونه جهت تهيه و تأمين هداياي مربوطه با هماهنگي مديريت متبوع.
- تلاش به منظور استفاده فرزندان كاركنان از امكانات دانشگاه و برنامه ريزي جهت دوره هاي تابستاني فرزندان كاركنان.
- ارتباط با ادارات رفاه سازمانها و دانشگاههاي ديگر و برنامه ريزي جهت استفاده از امكانات رفاهي آنان.
- ارائه كليه تسهيلات بيمه هاي تأمين اجتماعي و خدمات درماني اعم از تمديد،تعويض،صدور المثني،صدور اوليه،تحويل پرونده پزشكي جهت اخذ سهم بيمه گر اوليه از خدمات درماني.
- برنامه ريزي منظم و دقيق و كارشناسي و مشاوره با كارشناسان مجرب بيمه جهت عقد قراردادانواع بیمه‌های تکمیلی، عمر و حوادث، عمرو سرمايه گذاري و بيمه اتومبيل (ثالث و بدنه) و سایر بیمه‌های مورد درخواست همکاران که پس از استعلام با شركتهاي بيمه اي و نمايندگي با توجه به نياز همكاران و خانواده هاي آنان كه پاسخگوي نياز هاي عمده همكاران و رضايتمندي بيشتر اين عزيزان را با حداقل حق بيمه مناسب تحت پوشش قرار دهد.