کارکنان

 • سید یحیی حسینی

  رئیس اداره رفـاه اعضاء هیات علمی و غیر هیات علمی

  66959196-64542243

 • زهره بنائي

  مسئول دفتر

  66959196-64542243

 • زهرا صفايي

  مسئول مالی و تسهيلات

  64542243

 • ایران مرادی

  کارشناس بیمه تکمیلی

  64545604

 • محمد بختیاری

  کارشناس بیمه تکمیلی

  64545601

 • داریوش پاکزاد

  كارشناس بيمه تكميلي

  64542239

 • مهدي بخشي

  کارشناس امور سياحتي ، زيارتي و فوق برنامه

  64542256

 • حسین یوسفی

  بیمه اولیه و پبگبری امور

  64545600

 • محمد فضائلي فر

  مسئول زائر سراي مشهد مقدس

  05138594485 -05138517600

 • حسين برجي

  مسئول مجتمع تفريحي فرهنگي ديناچال

  09111847018