برگزاری جهارمین گردهمایی سالانه کارکنان دانشگاه

1396/12/10

با حضور رئیس دانشگاه؛
چهارمین گردهمایی سالانه کارکنان دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد

چهارمین گردهمایی سالانه کارکنان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با حضور رئیس و هیات رئیسه این دانشگاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، حاجی بیگی دبیر چهارمین گردهمایی سالانه کارکنان دانشگاه گفت: سطح کارمندان این دانشگاه به اندازه اعضای هیات علمی است.
وی افزود: کارمندان دانشگاه توانمندی زیادی دارند اما متاسفانه در برخی موارد این توانمندی دیده نمی شود.
دبیر چهارمین گردهمایی سالانه کارکنان دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: هدف از برگزاری این همایش ارائه توانمندی کارکنان به مسئولان دانشگاه است.
حاجی بیگی اظهارداشت: در این همایش ایده بازار کارکنان برگزار شد که 46 ایده ارسال و در نهایت 5 ایده برتر شناسایی شد.
وی گفت: در این مراسم از کارمندان نمونه دانشگاه نیز تقدیر شد.

******************
رئیس شورای کارکنان دانشگاه خبرداد:
اساسنامه شورای کارکنان دانشگاه صنعتی امیرکبیر تصویب شد
رئیس شورای کارکنان دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: اساس نامه این شورا تصویب شده است که پیگیری موضوعات صنفی و ارتقا کارکنان از اهداف این اساسنامه به شمار می رود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مهندس قریشی در چهارمین گردهمایی سالانه کارکنان دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: اولین مجمع عمومی کارکنان این دانشگاه سال 84 تشکیل شد.
وی افزود: طی 12 سال گذشته 5 دوره شورای کارکنان دانشگاه تشکیل شده است.
رئیس شورای کارکنان دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: انتخابات جدید این شورا برگزار شده و 80 درصد کارکنان در این انتخابات مشارکت کردند.
قریشی خاطرنشان کرد: بازبینی اساسنامه این شورا از سال قبل آغاز شده بود که کارگروهی برای این امر تشکیل شد و در نهایت اساسنامه جدید تدوین و تصویب شد.
وی عنوان کرد: این شورا دارای 3 کمیسیون آموزش، پژوهش و بهره وری، اداری و مالی و فرهنگی و رفاهی است.
رئیس شورای کارکنان دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: این شورا دارای 26 عضو است که 7 نفر از این اعضا به عنوان هیات رئیسه انتخاب شده اند.
قریشی خاطرنشان کرد: این شورا می تواند فعالیت غیرانتفاعی، غیرسیاسی و صنفی داشته باشد.

********************
رئیس دانشگاه تاکید کرد:
لزوم کاهش وابستگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به بودجه های دولتی

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: برنامه داریم وابستگی این دانشگاه به بودجه دولتی را کاهش دهیم بنابراین به دنبال منابع پایدار مالی هستیم.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر احمد معتمدی در چهارمین گردهمایی سالانه کارکنان دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: فعالیت در دانشگاه به صورت گروهی است و کارکنان، اساتید و دانشجویان در آن نقش دارند.
وی افزود: بسیاری فعالیت هایی که در دانشگاه صورت می گیرد مباحث مربوط به کارشناسی و اجرا آنها توسط کارمندان انجام می شود.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: به دنبال ارتقا کیفی این دانشگاه هستیم که رسیدن به 100 دانشگاه برتر دنیا و دستیابی به نسل سوم آموزش در این راستا دنبال می شود.
معتمدی عنوان کرد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر در تمامی رشته ها دوره های تحصیلات تکمیلی دارد.
وی با اشاره به ورود دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رتبه بندی های بین المللی گفت: تولید علم، سهم دانشگاه ها در تولید کشور، اشتغال فارغ التحصیلان و کیفیت فارغ التحصیلان از جمله معیارهای مربوط به ارزیابی دانشگاه ها در رتبه بندی های بین المللی است.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: حدود 86 عضو هیات علمی جدید در این دانشگاه جذب شده است این درحالی است که 40 عضو هیات علمی نیز بازنشسته و یا فوت کرده اند.
دکتر معتمدی افزود: در جذب هیات علمی جدید حدود 8 تا 10 درصد رشد داشته ایم.
وی با اشاره به بهبود یافتن شاخص نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: در سه سال گذشته تعداد اعضای هیات علمی استاد تمام این دانشگاه از 102 نفر به 150 نفر افزایش یافته است.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر عنوان کرد: دانشگاه چندسال گذشته رشد 100 درصدی در عقد قراردادهای پژوهشی داشته است.
دکتر معتمدی گفت: در زمینه ارجاع به مقالات نیز دانشگاه صنعتی امیرکبیر در جایگاه نخست کشور میان دانشگاه های صنعتی قرار گرفته است که این جایگاه به صورت مشترک با دانشگاه صنعتی اصفهان کسب شده است.
وی با بیان اینکه دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رتبه بندی های بین المللی تایمز، کیواس و شانگهای قرار دارد، افزود: این دانشگاه در میان دانشگاه های صنعتی کشور رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر عنوان کرد: تعداد دانشجویان خارجی این دانشگاه از 60 دانشجو به 240 دانشجو افزایش یافته است.
دکتر معتمدی اظهار داشت: 70 درصد بودجه این دانشگاه از اعتبارات دولتی تامین می شود که برنامه داریم وابستگی دانشگاه به بودجه دولتی را کاهش دهیم بنابراین به دنبال منابع پایدار مالی هستیم.

********************
مدیر برنامه و بودجه و تحول اداری دانشگاه:
سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه صنعتی امیرکبیر راه اندازی شد

مدیر برنامه و بودجه و تحول اداری دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه ایجاد شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر عسل آغاز در چهارمین گردهمایی سالانه کارکنان دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: در سال جاری سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه راه اندازی شد.
وی افزود: این سامانه در راستای اهداف دانشگاه برای دستیابی به دانشگاه نسل سوم راه اندازی شده است.
مدیر برنامه و بودجه و تحول اداری دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: در این سامانه کارکنان توسط مافوق، ارباب رجوع و به صورت خوداظهاری تکمیل خواهد شد.
دکتر آغاز عنوان کرد: میانگین تمامی نمرات به عنوان نمره ارزیابی یک کارمند به شمار می رود.

-------------------------
معاون دانشگاه تاکید کرد:
حفظ جایگاه و شان کارمندان در دانشگاه صنعتی امیرکبیر


معاون توسعه و منابع انسانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: حفظ جایگاه و شان کارمندان از اولویت های این دانشگاه است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر فرهاد رحمتی در گردهمایی کارکنان این دانشگاه گفت: دانشگاه دارای سه بال دانشجو، استاد و کارکنان است.
وی افزود: برای موفقیت و پیشرفت دانشگاه باید سه بال دانشجو، استاد و کارمند بایکدیگر همکاری داشته باشند.
معاون توسعه و منابع انسانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: کارکنان این دانشگاه دارای مسئولیت پذیری بسیار زیادی هستند.
رحمتی خاطرنشان کرد: باید بستری فراهم شود تا کارکنان حضور فعال در برنامه های این دانشگاه داشته باشند.
وی گفت: کارکنان باید در مسائل اصلی دانشگاه حضور داشته باشند و ایده های خود را برای ارتقا دانشگاه ارائه کنند.
معاون توسعه و منابع انسانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: زمانی که کارکنان بتوانند ایده های خود را ارائه کنند قادر خواهند بود در سطح دانشگاه تاثیر گذار باشند.
رحمتی اظهار داشت: در حوزه کارمندی در این دانشگاه موضوع عدالت بسیار مورد توجه است.
وی با اشاره به وجود شورای کارکنان در دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: در این شورا حقوق کارکنان پیگیری می شود