برگزاری سومین گردهمایی سالانه کارکنان دانشگاه

1395/11/21

گردهمایی کارکنان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با حضور دکتر احمد معتمدی رئیس دانشگاه و دکتر حسین عسگریان معاون اداری و مالی دانشگاه برگزار شد.
مهندس حمیدرضا طوسی مدیر کل امور اداری دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این گردهمایی گفت: کارگروه های مربوط به گردهمایی های گذشته کارکنان همچنان درحال فعالیت هستند.
وی افزود: این کارگروه ها جلسات متعدد و مستمری داشته اند که نتایج این جلسات به مسئولان دانشگاه ارائه شده است.
مدیرکل امور اداری دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: همچنین اعضای این کارگروه ها با دکتر معتمدی رئیس دانشگاه نیز جلسات مختلفی برگزار کردند.
طوسی اظهار داشت: امیداوریم جلسات و همفکری کارگروه های مربوط به گردهمایی کارکنان دانشگاه ادامه داشته باشد.

*****************

رئیس دانشگاه تاکید کرد:
دستیابی به دانشگاه نسل سوم با دگرگونی نظام آموزشی محقق می شود
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: برنامه داریم این دانشگاه را به دانشگاه نسل سوم تبدیل کنیم که برای رسیدن به این امر نیازمند دگرگونی در نظام آموزشی هستیم.
دکتر سیداحمد معتمدی در گردهمایی کارکنان دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: برای رسیدن به دانشگاه نسل سوم تمامی شاخص ها و ارکان دانشگاه باید به این سمت حرکت کند.
وی با اشاره به برنامه راهبردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: براساس این برنامه دانشگاه باید در میان 100 دانشگاه برتر جهان و به عنوان دانشگاه نسل سوم حرکت کند.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: کارگروه های مربوط به کارمندان در این دانشگاه شکل گرفته است بنابراین نتایج برگزاری این کارگروه ها می تواند دانشگاه را در اجرای برنامه راهبردی خود کمک کند.
معتمدی تاکید کرد: برای برنامه راهبردی این دانشگاه باید گام های اجرایی برداشته شود.
وی با بیان اینکه دولت در سال 95 با مشکلات مالی زیادی مواجه بوده است، گفت: ما در دانشگاه صنعتی امیرکبیر سعی کردیم تا مشکلات مالی خیلی نمودی در فعالیت های دانشگاه نداشته باشد بنابراین فعالیت های علمی و آموزشی این دانشگاه قطع و یا کند نشده است.
معتمدی درخصوص فعالیت های عمرانی این دانشگاه نیز گفت: باوجود آنکه مشکلاتی درخصوص اجرای پروژه های عمرانی داشتیم اما موفق به بهره برداری برج فناوری، ساختمان شیمی و اتاق تمیز دانشگاه شده ایم.
وی افزود: اتاق تمیز دانشگاه صنعتی امیرکبیر در نوع خود بی نظیر است و برای فعالیت های مربوط به ماهواره از این مکان استفاده می شود.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: همچنین در سال 95 حدود 12 درصد به ظرفیت خوابگاهی این دانشگاه با خرید فضای فیزیکی جدید افزوده شد.
معتمدی با بیان اینکه بسیاری از ساختمان های خوابگاهی این دانشگاه طبق درجه بندی وزارت علوم به عنوان خوابگاه درجه 4 بود، تاکید کرد: بسیاری از این خوابگاه ها ارتقا یافتند و تا سال آینده این دانشگاه خوابگاه درجه 3 و 4 نخواهد داشت.
وی گفت: در سال جاری 2 میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد آشپزخانه صنعتی این دانشگاه هزینه شد.

******************
معاون اداری و مالی دانشگاه خبرداد:
راه اندازی نظام پیشنهادات در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

معاون اداری و مالی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: نظام پیشنهادات در این دانشگاه راه اندازی شده است تا براین اساس کارمندان بتوانند راه حل های بهینه خود را در اجرای امور به مسئولان دانشگاه ارائه کنند.
حسین عسگریان در گردهمایی کارکنان دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: بستری را در این دانشگاه فراهم کردیم که کارمندان بتوانند پیشنهادات خود را در حوزه های مختلف از طریق سامانه ای به مسئولان دانشگاه منتقل کنند.
وی افزود: کارمندان دارای نبوغ بسیار زیادی هستند و تجربه ثابت کرده است اگر به کارمندان بها داده شود این افراد می توانند پیشنهادات و فعالیت های موثر و چشمگیری در امور داشته باشند.
معاون اداری و مالی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه کارکنان، اعضای هیات علمی و دانشجویان سه رکن اصلی دانشگاه ها بشمار می روند، تاکید کرد: طبق برنامه راهبری دانشگاه صنعتی امیرکبیر این دانشگاه باید در جمع 100 دانشگاه برتر جهان قرار گیرد که برای رسیدن به این هدف سه رکن اصلی دانشگاه باید همکاری کنند.
عسگریان خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه اعتبارات نقش مهمی در رسیدن دانشگاه به رتبه های برتر جهانی دارد اما نیروی انسانی نقش مفیدتر و موثری در این راه خواهد داشت.
وی عنوان کرد: نقش کارکنان در پیشبرد اهداف عالی دانشگاه کمتر از اعضای هیات علمی نیست بنابراین در دانشگاه شورای کارکنان شکل گرفت که این شورا جلسات مستمر و متعددی داشته است.