تسهیلات اعتباری شاپ کارت
«shop card»

1395/11/20

.طبق تفاهم نامه فیمابین دانشگاه و بانک ملت، همکاران می توانند جهت استفاده از تسهیلات مذکور طی درخواست به مدیر محترم اموراداری و پشتیبانی اقدام به دریافت آن نمایند.
مبلغ وام 200/000/000ریال و سود آن بین 15تا 18% می باشد که با توجه به زمان تسویه از یک تا سه سال متغیر است.
لازم بذکر است افراد دارای تسهیلات کارت اعتباری نمی توانند از تسهیلات
شاپ کارت استفاده نمایند.
لطفاً جهت اطلاعات بیشتر با خانم صفایی (داخلی 2243) ، بانک ملت (66402080)تماس و جهت اطلاع از فروشگاههای طرف قرارداد به آدرس www.mellatshop.ir مراجعه فرمایید.