فضای فیزیکی واحد پشتیبانی منابع انسانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر راه اندازی شد

 | تاریخ ارسال: 1402/4/7 | 
واحد پشتیبانی منابع انسانی در ساختمان امور اداری و پشتیبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر راه اندازی شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر: مهندس محمد نوروزی  با اعلام این خبر گفت : این واحد طبق مصوبه هیات رئیسه دانشگاه با هدف  افزایش بهره وری  و  راندمان کاری و استفاده بهینه از توانمندی های کارشناسان دانشگاه به بهره برداری رسید.
مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه افزود: کارشناسان  دانشگاه بر اساس تخصص  های مورد نیاز ، علاقمندی  و توانمندی های  شخصی و به صورت داوطلبانه در راستای پیشبرد اهداف دانشگاه فعالیت هایی را در مرکز انجام می دهند.
وی خاطر نشان کرد: افراد جهت حضورو فعالیت در این واحد ،  درخواست خود را به صورت کتبی به امور اداری و پشتیبانی ارسال کنند.
مهندس نوروزی  بیان داشت : کارکنان می توانند در خارج از ساعات اداری و یا با توافق  و رضایت واحد مربوطه حداقل سه ساعت و حداکثر سه روز در هفته  در این مرکز مستقر شوند.
مدیرامور اداری و پشتیبانی دانشگاه یادآور شد : برای افرادی که اعلام امادگی کنند کار به صورت پروژه ای  تعریف می شود و در ازای خدمات آنان پرداختی هایی در قالب های مختلف صورت می گیرد.
مهندس نوروزی  افزود: تاکنون ۴ نفر از کارشناسان دانشگاه برای حضور در این مرکز اعلام آمادگی کرده اند با واحدهای مربوطه هماهنگی هایی صورت گرفته و مقرر شده یک روز در هفته از تخصص و خدمات آنان در این مرکز بهره مند شویم .
وی یادآورشد : واحد پشتیبانی منابع انسانی بر گرفته شده از واژه CRP  است که در واقع استخرمنابع انسانی  تعبیر می شود افراد با حضور در این مرکز و در راستای ماموریت های دانشگاه در ازای دریافت حق الزحمه فعالیت ها و وظایفی  را انجام می دهند.
وی در پایان افزود : برای حفظ شان و منزلت افرادی که به نوعی ادامه همکاری در واحد های مربوطه برای آنان میسر نیست در این مرکز مشغول فعالیت می شوند.