تماس با ما

آدرس:تهران، میدان ولیعصر،خیابان حافظ-روبروی خیابان سمیه-شماره ۴۲۴-دانشکده مواد و متالورژی-طبقه دوم
صندوق پستی: ۴۴۱۳-۱۵۸۷۵
تلفن: ۶۱-۶۴۵۴۲۲۶۰ (۲۱) ۹۸+
Email: aaofficeaut.ac.ir