اطلاعات پرسنلی اعضای هیأت علمی


کد رهگیرى این فرم: P58-F64-U0-N80404          
[ چاپ فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
نام
نام خانوادگی
کدملی تنها پاسخ منحصر به فرد از هر کاربر پذیرفته می‌شود.
کدپرسنلی
محل خدمت
بارگذاری صفحه اول شناسنامه (مشخصات فردی)

پسوندهای قابل قبول : jpg - حداکثر حجم قابل قبول : 300 کیلو بایت
بارگذاری صفحه دوم شناسنامه (مشخصات همسر و فرزندان)

پسوندهای قابل قبول : jpg - حداکثر حجم قابل قبول : 300 کیلو بایت
بارگذاری صفحه سوم شناسنامه (همسر و فرزندان در شناسنامه های جدید)

پسوندهای قابل قبول : jpg - حداکثر حجم قابل قبول : 300 کیلو بایت
بارگذاری تصویر روی کارت ملی

پسوندهای قابل قبول : jpg - حداکثر حجم قابل قبول : 300 کیلو بایت
بارگذاری تصویر پشت کارت ملی

پسوندهای قابل قبول : jpg - حداکثر حجم قابل قبول : 307200 کیلو بایت
بارگذاری آخرین مدرک تحصلیلی در حکم کارگزینی

پسوندهای قابل قبول : jpg - حداکثر حجم قابل قبول : 307200 کیلو بایت
بارگذاری تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت (آقایان)

پسوندهای قابل قبول : jpg - حداکثر حجم قابل قبول : 300 کیلو بایت
بارگذاری تصویر مدرک کارشناسی

پسوندهای قابل قبول : jpg - حداکثر حجم قابل قبول : 300 کیلو بایت
بارگذاری تصویر مدرک کارشناسی ارشد

پسوندهای قابل قبول : jpg - حداکثر حجم قابل قبول : 300 کیلو بایت
ارسال فایل های فوق بصورت زیپ شده (نام پوشه زیپ شده کدملی باشد)

پسوندهای قابل قبول : rar - حداکثر حجم قابل قبول : 1638400 کیلو بایت
CAPTCHA