مدیریت امور اداری و پشتیبانی- تماس با ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آدرس:تهران، میدان ولیعصر،خیابان حافظ-روبروی خیابان سمیه-شماره ۴۲۴-دانشکده مواد و متالورژی-طبقه دوم
صندوق پستی: ۴۴۱۳-۱۵۸۷۵
تلفن: ۶۱-۶۴۵۴۲۲۶۰ (۲۱) ۹۸+
Email: aaofficeaut.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور اداری و پشتیبانی:
http://aut.ac.ir/find-24.2896.5006.fa.html
برگشت به اصل مطلب