مدیریت امور اداری و پشتیبانی- اطلاعیه‌های
بخشنامه نحوه دریافت یا تحویل مکاتبات فیزیکی در ایام تعطیلی دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/4/20 | 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور اداری و پشتیبانی:
http://aut.ac.ir/find-24.3205.14607.fa.html
برگشت به اصل مطلب