مدیریت امور اداری و پشتیبانی- اطلاعیه‌های
تخفیف تاکسی اینترنتی تپسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/5/22 | 
همکاران محترمی که جهت استفاده از تپسی ثبت نام نموده اند، می بایست جهت استفاده از مزایا، طبق فایل پیوست، این تخفیف در نرم افزار تپسی را فعال نمایند.
لازم به ذکر است، این تخفیف فقط شامل سفرهای از مبدا و یا به مقصد دانشگاه می باشد.
پیوست
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور اداری و پشتیبانی:
http://aut.ac.ir/find-24.3205.14746.fa.html
برگشت به اصل مطلب