مدیریت امور اداری و پشتیبانی- اطلاعیه‌های
اطلاعیه درخصوص ساعت کاری و نحوه فعالیت های دانشگاه - تابستان ۱۴۰۲

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/5/25 | 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور اداری و پشتیبانی:
http://aut.ac.ir/find-24.3205.14759.fa.html
برگشت به اصل مطلب