مدیریت امور اداری و پشتیبانی- اطلاعیه‌های
خودداری از ارائه قبض پرداختی و مدارک هزینه خسارت تکراری و المثنی به کارشناسان بیمه دانا مستقر در دانشگاه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/5/15 | 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور اداری و پشتیبانی:
http://aut.ac.ir/find-24.3205.14728.fa.html
برگشت به اصل مطلب