آخرین اخبار و وقایع

  • تسهیلات اعتباری شاپ کارت «shop card»

    طبق تفاهم نامه فیمابین دانشگاه و بانک ملت، همکاران می توانند جهت استفاده از تسهیلات مذکور طی درخواست به مدیر محترم اموراداری و پشتیبانی اقدام به دریافت آن نمایند.

  • انعقاد تفاهم نامه اداره رفاه با ...

    اداره رفاه جهت ارائه خدمات رفاهی هر چه بهتر به اساتید و کارکنان تفاهم نامه های متعددی را با سازمانها و نهادهای مختلف امضا نموده که اطلاعات تکمیلی در بخش اداره همین وبسایت قابل دسترسی است.

  • انعقاد تفاهم نامه اداره رفاه با موسسه علوی

    با توجه به انعقاد تفاهم نامه دانشگاه با موسسه علوي، اعضاي محترم هیات علمی و غیر هیات علمی می توانند با دریافت معرفی نامه از تخفیفات این موسسه بهره مند گردند.