قوانین و مقررات

 | تاریخ ارسال: 1399/3/13 | 
 
» نحوه پیگیری نامه و مرسولات
افرادیکه نامه های آنها به دبیرخانه مرکزی دانشگاه ارسال شده است برای پیگیری نامه و اطلاع از گردش آن آگاهی از نحوه ارسال نامه ( از طریق پیک دستی یا اداره پست ) الزامی است .پیگیری نامه های دریافتی از طریق پیک، فقط با شماره نامه و نام گیرنده مقدور می باشد و پیگیری نامه‌های دریافتی از طریق پست، فقط با بارکد و نام گیرنده مقدور می باشد .

» آدرس و صندوق پستی دانشگاه
آدرس پستی :  میدان ولیعصر(عج) ، خیابان حافظ ،  پلاک ۳۵۰ ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کد پستی ـ ۱۵۹۱۶۳۴۳۱۱   صندوق پستی ـ ۴۴۱۳ - ۱۵۸۷۵

» آیا مرسوله از طریق دبیرخانه مرکزی، به خارج از کشور ارسال انجام می شود؟
ارسال نامه به خارج از کشور به صورت پست عادی انجام می شود. نامه داخل پاکت مخصوص با آرم لاتین قرار گرفته و آدرس کامل گیرنده و فرستنده روی آن قیده شده و روی پاکت نیز ممهور به مهر لاتین می شود. در صورتیکه ارسال نامه برای برخی افراد در سفارتخانه‌ها باشد، به آدرس سفارت ایران در آن کشور ارسال می‌گردد.

» در سامانه چارگون، علت ارسال بیش از یکبار آگهی یا نامه برای بعضی از افراد چیست؟
در سامانه چارگون، اشخاصی که بیش از یک سمت دارند، به تعداد سمت‌ها برای ‌آنها آگهی یا نامه ارسال می‌شود که برای رفع این مشکل، لازم است با شماره ۲۲۰۷ دبیرخانه مرکزی تماس گرفته شود.

» در سیستم اتوماسیون چارگون، فرق اطلاعیه (آگهی) با نامه چیست؟
سوابق نامه پس از باز شدن و مطالعه توسط کاربر تا زمانیکه مختومه نشود، برروی صفحه اصلی باقی خواهد ماند، اما آگهی و اطلاعیه با بسته شدن فایل از روی صفحه، محو شده و برای رویت مجدد آن، کاربر باید به قسمت آرشیو یادآوری‌های شخصی مراجعه نماید.